| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/45/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1590, z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt.1 i 2, art. 237, ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.), w związku z art.121, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241, z późn.zm) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu województwa na 2010 rok o 1.974.480,00 zł., pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-140/10 i Nr FN.I.3011-141/10 z dnia 15 listopada 2010r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu województwa na 2010 rok o 1.974.480,00 zł., w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01008 Melioracje wodne , zgodnie z załącznikiem Nr 2. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 8+170-11+610 Ostrów-Ciszyca, gm. Tarłów”, w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Gos


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/45/10
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/45/10
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/45/10
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/45/10
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/45/10
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »