| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Gminy w Bałtowie

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym( tj Dz. U. z   2013 roku ,poz.594 ) , oraz w   związku z   art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2,3,5, art.216 ust.1 i   2 art.236 ust.1,2,3,4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1240 z   późn. zm) Rada Gminy w   Bałtowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do uchwały.  

§   3.   Załącznik Nr 3   do uchwały budżetowej” Limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Załącznik Nr 4   do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r , otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do uchwały  

§   5.   Załącznik Nr 5   do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w   2013 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały  

§   6.   §3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:  

1.   Nadwyżkę budżetu gminy w   kwocie 623.533,46 zł z   przeznaczeniem na:  

1)   spłatę kredytów w   kwocie 203.245,46  

2)   spłatę pożyczek w   kwocie 420.288  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 357.754, 54 zł , rozchody budżetu w   wysokości 981.288zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6  

§   7.   Załącznik nr 6   do uchwały budżetowej „Przychody i   rozchody budżetu w   2013 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 6   do niniejszej uchwały  

§   8.   Załącznik Nr 7do uchwały budżetowej „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Załącznik Nr 9   do uchwały budżetowej „Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2013 r , otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 8   do uchwały  

§   10.   Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe w   2013 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr 9   do niniejszej uchwały  

§   11.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Leszek   Smoliński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zal.1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zal.2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zal.3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

zal.4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

zal.5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

zal.6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

zal.7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

zal.8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/228/2013
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf

zal.9  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »