| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/208/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 7 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn. zm.) art.212 ust.1 pkt 1, 2 i 7, art.214 pkt 1, art.231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z uzyskaniem przez Urząd Marszałkowski dochodów z tytułu kaucji gwarancyjnej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z zapisów umowy w zakresie robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia drogowego.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) realizacją przez Urząd Marszałkowski Działania "Pomoc Techniczna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

2) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach,

3) realizacją zadań statutowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach,

4) bieżącym funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

5) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św.Rafała w Czerwonej Górze,

6) przekazaniem dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

7) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Teatru Im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na bieżącą działalność,

8) przekazaniem dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego,

9) zmianą klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian nazw przedsięwzięć:

1) realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne z dotychczasowej: "Laboratorium Nauki" na: "Centrum Nauki Leonardo da Vinci", w części dotyczącej trwałości projektu,

2) realizowanego przez Urząd Marszałkowski z dotychczasowej: "Pomoc Techniczna - wdrażanie" na: "Pomoc Techniczna".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Arkadiusz Bąk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/208/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 7 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »