| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy Sicienko

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sicienko

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 213 poz. 1651 i poz. 1652) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 116/98 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 10 września 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania do wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zmienionej uchwałą Nr XVII/148/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 16 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Sicienko wprowadza sie następujące zmiany:

1)w obwodzie nr 3 zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej na Izbę Tradycji Kulturalnej w Sicienku

2)w obwodzie numer 3 w części określającej granice obowodu słowa "Zawada" zastępuje się słowami "Zawada - Ugoda"

3)w obwodzie nr 5 zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej na Zespół Szkół w Wojnowie

§ 2. Jednolity podział gminy Sicienko na stałe obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.


Uzasadnienie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) w uchwale Nr 116/98 Zarządu Gminy Sicienko z dnia 10 września 1998 roku zmienionej uchwałą Nr XVII/148/2000 Rady Gminy Sicienko z dnia 16 sierpnia 2000 roku utworzone zostały stałe obwody głosowania na terenie Gminy Sicienko, określone ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Obecnie nie ma podstaw określonych przez art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które uzasadniałyby zmianę w podziale gminy Sicienko na obwody głosowania. Istnieją jednak przesłanki do dokonania poprawek w obowiązującej uchwale. W uchwale określono dotąd w obwodzie nr 3 w części określającej granice obwodu sołectwo Zawada. Pełna nazwa sołectwa zgodnie z jego Statutem przyjętym uchwałą Nr XVIII/122/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 19 maja 2004 roku brzmi Zawada - Ugoda. Ponadto na mocy niniejszej uchwały w obwodzie nr 3 zmienia się siedzibę dowodowej komisji wyborczej na Izbę Tradycji Kulturalnej w Sicienku. Zaś w obwodzie nr 5 zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej na Zespół Szkół w Wojnowie, zgodnie z obecną nazwą szkoły.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »