| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 42/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XIX/103/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Toruniu zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wąbrzeźno w okręgu wyborczym Nr 1 dla wyboru jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 maja 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Wąbrzeźno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


Ewa Mes


Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2012
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 6 marca 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 14 marca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno

do 24 marca 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Wąbrzeźno, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Toruniu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnego

do 26 marca 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie

do 29 marca 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Toruniu Gminnej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie

do 13 kwietnia 2012 r.
do godz. 24 00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie list kandydatów na radnego

do 20 kwietnia 2012 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Wąbrzeźno kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wąbrzeźnie numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 22 kwietnia 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Wąbrzeźno, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 28 kwietnia 2012 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wąbrzeźnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 29 kwietnia 2012 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wąbrzeźnie obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno

do 3 maja 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

11 maja 2012 r.
o godz. 24 00

- zakończenie kampanii wyborczej

do 12 maja 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

13 maja 2012 r.
godz. 8 00 - 22 00

- głosowanie

Uwaga:
Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »