| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/207/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) art. 34 ust.6, art.67 ust.1 i 3, art. 68 ust. 1pkt 7, art. 68 ust.2 i art.70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951 i poz. 1256) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/48/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 25 lipca 2007r. Nr 88, poz. 1404 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust 5 w brzmieniu:

"5. Do okresu dwóch lat o którym mowa w ust. 1 najemcom zalicza się okres zamieszkiwania w lokalu i posiadania umowy najmu z poprzednikami prawnymi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński."

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Michaliszyn


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/207/13
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 8 marca 2013 r.

Wykaz lokali mieszkalnych komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

L.p.

Miejsce położenia

Numer budynku

Numer mieszkania

Powierzchnia lokalu w m2

Najemca

1.

Radzyń Chełmiński ul. Plac Tow. Jaszczurczego

1

4

44,00

Utnicka Ewa

2.

Radzyń Chełmiński ul. Plac Tow. Jaszczurczego

4A

1

22,68

Karczewski Zenon

3.

Radzyń Chełmiński ul. Plac Tow. Jaszczurczego

8

2

32,75

Lewandowski Jerzy

4.

Radzyń Chełmiński ul. Plac Tow. Jaszczurczego

10

8

32,80

Gawrzyał Anna

5.

Radzyń Chełmiński ul. Plac Tow. Jaszczurczego

10

11

34,53

Bożek Marek

6.

Radzyń Chełmiński ul. Dąbrowskich

3

2

42,00

Dąbrowski Marian

7.

Radzyń Chełmiński ul. Waryńskiego

3

3

30,40

Drozdowska Maria

8.

Radzyń Chełmiński ul. Piłsudskiego

1

2

13,30

Utnicki Zdzisław

9.

Radzyń Chełmiński ul. Piłsudskiego

3

2

39,10

Ciepłowski Piotr

10.

Radzyń Chełmiński ul. Piłsudskiego

3

5

61,60

Zalewska Michalina

11.

Radzyń Chełmiński ul. Piłsudskiego

3

6

48,90

Frost Krystyna

12.

Radzyń Chelmiński ul. Piłsudskiego

10

3

50,30

Kalczyński Wiesław

13.

Radzyń Chełmiński ul. W. Kętrzyńskiego

2

8

55,80

Baranowska Barbara

14.

Radzyń Chełmiński ul. K. Jagiellończyka

2

7

32,80

Wiśniewski Zbigniew

15.

Radzyń Chełmiński ul. Przykop

2

4

21,00

Uszler Hanelora

16.

Radzyń Chełmiński ul. Podgrodzie

7

1

30,42

Lamkowska Bożena

17.

Radzyń Chełmiński ul. Podgrodzie

7

3

30,09

Wolandt Krystyna

18.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

2

5

28,20

Kołodziejczak Barbara

19.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

4

2

46,40

Langowski Szczepan

20.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

5

1

65,11

Marchlewska Maria

21.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

5

2

25,90

Kuligowska Anna

22.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

5

3

44,30

Stobińska Urszula

23.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

6

1

62,70

Golecka Lidia

24.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

6

2

50,47

Ciska Teresa

25.

Radzyń Chełmiński ul. Tysiąclecia

8

1

38,25

Lewandowski Ryszard

26.

RadzyńChełmiński ul. Fijewo

17

2

53,60

Kurnik Andrzej

27.

Radzyń Chełmiński ul. Fijewo

17

10

47,10

Chuda Lidia

28.

Radzyń Chełmiński ul. Fijewo

17

12

65,40

Cukrowski Dariusz

29.

Radzyń Chełmiński ul. Fijewo

17

13

47,10

Tylicka Teresa

30.

Radzyń Chełmiński ul. Fijewo

17

18

65,40

Cukrowski Henryk

31.

Zakrzewo

10

3

20,70

Kanarkowska Maria

32.

Zakrzewo

48

3

40,88

Szczepaniak Genowefa

33.

Gołębiewo

36

31,00

Mroczka Krystyna

34.

Mazanki

18

3

43,70

Jasińska Grażyna

35.

Rywałd

46

77,65

Depta Eugenia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »