Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/173/09 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Hajnowskiego na I półrocze 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz.1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Sergiusz Kojło
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/173/09
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Dyżury aptek na terenie powiatu hajnowskiego
L.p. Nazwa apteki Adres Godziny otwarcia poniedziałek - piątek Godziny otwarcia sobota
1. Apteka prywatna A. Wróblewska 17 - 200 Hajnówka, ul. 3 - go Maja 32 7.30 - 19.30 7.30 - 16.30
2. Apteka prywatna "Aloes" O. Szwed 17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 39 8.00 - 18.30 8.00 - 15.30
3. Apteka prywatna T. Łukaszuk 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10 7.30 - 19.00 8.00 -16.00
4. Apteka prywatna "Melisa"H. Wiluk, W. Jałoza 17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 53 8.00 - 19.00 8.00 - 15.30
5 . Apteka prywatna "Vita"H. Wiluk 17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 4  7.30 - 18.00 8.00 - 16.00
6. Apteka prywatna "Cefarm" 17-200 Hajnówka, ul. 3-go Maja 39 7.30 - 21.00 8.00 - 18.00
7. Apteka prywatna "Salix" 17-200 Hajnówka, ul. Lipowa 190 08.00 - 17.00 8.00 - 15.00
8. Punkt apteczny 17-207 Czyże 72 8.00 - 16.00 nieczynne
9. Apteka prywatna "AQUA" T. Sielicka 17-250 Kleszczele, ul. Parkowa 5 8.00 - 16.00 8.00 - 14.00
10. Punkt apteczny "AQUA"T. Sielicka 17-240 Czeremcha, ul. Kolejowa 6  7.30 - 15.30 nieczynne
11. Apteka prywatna "Arnika" 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 86 D 8.00 - 16.00 8.30 - 12.30
12. Apteka prywatna W. Chlabicz 17-220 Narewka, ul. Hajnowska 58 8.00 - 16.00 9.00 - 12.00
13. Punkt Apteczny K.Waszkiewicz 17-230 Białowieża, ul. Tropinka 37 8.00 - 17.00 9.00 - 15.00
14. Punkt apteczny "AQUA" T. Sielicka 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul.Główna 67 7.30 - 15.30 nieczynne
15. Punkt Apteczny T. Sachacka 17 - 210 Narew, ul. Bielska 5  8.30 - 16.00 9.00 - 12.30
16. Apteka "Familijna" 17-200 Hajnówka, ul. Batorego 18 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00
17. Apteka "OAK" 17-200 Hajnówkaul. ul.3 go Maja 55A 8. 00 - 18.00 8.00 - 14 00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/173/09
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Dyżury aptek
L.p. Nazwa apteki Telefon Dobowy rozkład dyżurów aptek
miesiąc dzień
1 Apteka CEFARM 085-682-22-66 styczeń 3,4,21,22
luty 8,9,26,27
marzec 16,17
kwiecień 3,4,21,22
maj 9,10,27,28
czerwiec 14,15
2 Apteka "VITA" 085-682-29-63 styczeń 5,6,23,24
luty 10,11,28
marzec 1,18,19
kwiecień 5,6,23,24
maj 11,12,29,30
czerwiec 16,17
3 Apteka "OAK" 085-682-22-03 styczeń 7,8,9,10,25,26,27,28
luty 12,13,14,15
marzec 2,3,4,5,20,21,22,23
kwiecień 7,8,9,10,25,26,27,28
maj 13,14,15,16,31
czerwiec 1,2,3,18,19,20,21
4 Apteka "MELISA" 085-684-50-66 styczeń 11,12,29,30
luty 16,17
marzec 6,7,24,25
kwiecień 11,12,29,30
maj 17,18
czerwiec 4,5,22,23
5 Apteka "ALOES" 085-682-50-04 styczeń 13,14,31
luty 1,18,19
marzec 8,9,26,27
kwiecień 13,14
maj 1,2,19,20
czerwiec 6,7,24,25
6 Apteka "SALIX" 085-684-25-52 styczeń 15,16
luty 2,3,20,21
marzec 10,11,28,29
kwiecień 15,16
maj 3,4,21,22
czerwiec 8,9,26,27
7 Apteka "T.ŁUKASZUK" 085-682-20-73 styczeń 1,17
luty 4,5,22,23
marzec 12,13,30,31
kwicień 17,18
maj 5,6,23,24
czerwiec 11,12,28,29
8 Apteka "FAMILIJNA" 085-682-31-62 styczeń 2,18,19,20
luty 6,7,24,25
marzec 14,15
kwiecień 1,2,19,20
maj 7,8,25,26
czerwiec 12,13,30
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe