reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 167/10 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 73 poz.1121), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.100 zł z tego:

1) Zadania własne : 3.100 zł

a) Dział 852, rozdział 85219 § 2030 3.100 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.550 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 18.500 zł

a) Dział 750, rozdział 75056 § 3020 18.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85212 § 4430 500 zł

2) Zadania własne : 8.050 zł

a) Dział 750, rozdział 75023 § 3020 2.000 zł

b) Dział 750, rozdział 75075 § 4170 500 zł

c) Dział 852, rozdział 85219 § 4010 2.500 zł

d) Dział 852, rozdział 85219 § 4110 500 zł

e) Dział 852, rozdział 85219 § 4120 100 zł

f) Dział 852, rozdział 85219 § 4430 450 zł

g) Dział 921, rozdział 92109 § 4210 2.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.450 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 18.500 zł

a) Dział 750, rozdział 75056 § 4110 110 zł

b) Dział 750, rozdział 75056 § 4120 285 zł

c) Dział 750, rozdział 75056 § 4170 15.504zł

d) Dział 750, rozdział 75056 § 4210 500 zł

e) Dział 750, rozdział 75056 § 4300 500 zł

f) Dział 750, rozdział 75056 § 4410 950 zł

g) Dział 750, rozdział 75056 § 4740 151 zł

h) Dział 852, rozdział 85212 § 4740 500 zł

2) Zadania własne : 4 .950 zł

a) Dział 750, rozdział 75023 § 4140 1.000 zł

b) Dział 750, rozdział 75023 § 4210 1.000 zł

c) Dział 750, rozdział 75075 § 4210 500 zł

d) Dział 852, rozdział 85219 § 4440 450 zł

e) Dział 921, rozdział 92109 § 4270 2.000 zł

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 16.434.671 zł.

2) Plan wydatków ogółem 18.073.906 zł z tego :

a) Zadania zlecone 1.929.088 zł

b) Zadania własne 16.008.716 zł

c) Zadania realizowane na podstawie porozumień 136.102 zł

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

§ 7. Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 167/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 28 lipca 2010 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 3.100 zł z następującego tytułu:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2010 ( pismo Nr FB.II.MC.3011-179/2010) zwiększona została dotacja celowa o kwotę 3.100 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

2. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 3.100 zł.

a) Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w dziale 852.

b) Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama