reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 254/10 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) oraz Uchwały Nr XXXI/225/10 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2010 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1

- Zwiększyć plan dochodów budzetowych o kwotę 15 629 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35 367 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50 996 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 12 708 556 zł z tego:

- dochody bieżące 10 969 639 zł

- - dochody majątkowe 1 738 917 zł

2)Plan wydatków ogółem 14 308 556 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 865 160 zł

- - na wydatki majątkowe 3 443 396 zł

3)Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 682 362 złote.

4)Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 600 000 złotych jest pożyczka z WFOS i GW na prefinansowanie.

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254/10
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik1.doc

tabela Nr 1

Załącznik Nr tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 254/10
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 lipca 2010 r.
Zalacznik2.doc


Załącznik do Zarządzenia Nr 254/10
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 lipca 2010 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

- Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na realizację zadań własnych na 2010 rok, - w dziale 852 - pomoc społeczna - kwota 1 300 złotych na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010. Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wprowadza się do budżetu dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku w kwocie 14 329 złotych. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne - w rozdziale 75095 w kwocie 1 000 złotych - przeniesień między paragrafami, celem zapewnienia właściwej realizacji zadania. Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków działu 801 - oświata i wychowanie, przeniesień w ramach działu, w kwocie 17 700 złotych z przeznaczeniem na zakup usług. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna, w kwocie 16 667 złotych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama