reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Augustów

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706/

§ 1. Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/19/195/02 Rady Gminy Augustów z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Augustów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski

Załącznik do Uchwały Nr IV/25/11
Rady Gminy Augustów
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ AUGUSTÓW


Uzasadnienie

Na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela Rada Gminy ustala tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród nie jest konieczne uzgodnienie projektu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, a jedynie zaopiniowanie uchwały przez związki zawodowe na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez ZNP dnia 14 grudnia 2010 r. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.). Powyższa uchwała stanowi akt wykonawczy do Karty Nauczyciela i podejmowana jest na podstawie upoważnień ustawowych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WKontakcie

firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama