reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r . Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457: z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337: z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241: z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230: 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475,; z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 960 zł,
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 720 780
13 14 792 840
14 15 852 900
15 912 1519
Trzy osie
12 17 912 960
17 19 972 1020
19 21 1032 1080
21 23 1092 1231
23 25 1231 1913
25 1231 1913
Cztery osie i więcej
12 25 972 1020
25 27 1032 1265
27 29 1265 2006
29 31 2006 2976
31 2006 2976
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 480 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 720 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 960 zł,
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia :
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 720 780
18 25 792 840
25 31 852 1116
31 1714 2352
Trzy osie i więcej
12 40 1512 2092
40 2092 3092
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): - 360 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 300 360
18 25 372 420
25 432 682
Dwie osie
12 28 432 480
28 33 745 1032
33 38 1032 1567
38 1394 2063
Trzy osie i więcej
12 38 822 1144
38 1144 1554
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc - 960 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1500 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/144/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama