| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/85/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 5 lipca 2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257,poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 21.133 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 21.133 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 52.798.572 zł.,

a) plan dochodów bieżących 45.604.198 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.194.374 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.749.821 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.570.423 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.179.398 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 951.249 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 951.249 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/85/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 5 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

10 000

10 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

10 000

10 000

0

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

3 303 053

373 244

2 929 809

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 303 053

373 244

2 929 809

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

825 246

825 246

0

zmniejszenie

-1 058

-1 058

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

824 188

824 188

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

825 246

825 246

0

zmniejszenie

-1 058

-1 058

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

824 188

824 188

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

825 246

825 246

0

zmniejszenie

-1 058

-1 058

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

824 188

824 188

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

18 921 054

17 047 649

1 873 405

zmniejszenie

-20 000

-20 000

0

zwiększenie

21 058

21 058

0

po zmianach

18 922 112

17 048 707

1 873 405

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

5 259 587

4 959 587

300 000

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 058

1 058

0

po zmianach

5 260 645

4 960 645

300 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

15 800

15 800

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 058

1 058

0

po zmianach

16 858

16 858

0

80130

Szkoły zawodowe

przed zmianą

8 863 672

7 290 267

1 573 405

zmniejszenie

-20 000

-20 000

0

zwiększenie

20 000

20 000

0

po zmianach

8 863 672

7 290 267

1 573 405

4260

Zakup energii

przed zmianą

359 562

359 562

0

zmniejszenie

-20 000

-20 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

339 562

339 562

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

30 680

30 680

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

20 000

20 000

0

po zmianach

50 680

50 680

0

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed zmianą

2 333 731

2 333 731

0

zmniejszenie

-75

-75

0

zwiększenie

75

75

0

po zmianach

2 333 731

2 333 731

0

85395

Pozostała działalność

przed zmianą

743 914

743 914

0

zmniejszenie

-75

-75

0

zwiększenie

75

75

0

po zmianach

743 914

743 914

0

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

176 256

176 256

0

zmniejszenie

-64

-64

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

176 192

176 192

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

16 000

16 000

0

zmniejszenie

-11

-11

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

15 989

15 989

0

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

51 818

51 818

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

64

64

0

po zmianach

51 882

51 882

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

5 457

5 457

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11

11

0

po zmianach

5 468

5 468

0

Wydatki razem:

przed zmianą

43 910 468

38 660 879

5 249 589

zmniejszenie

-21 133

-21 133

0

zwiększenie

21 133

21 133

0

po zmianach

43 910 468

38 660 879

5 249 589

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

6 526 300

6 526 300

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 526 300

6 526 300

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

53 749 821

45 570 423

8 179 398

zmniejszenie

-21 133

-21 133

0

zwiększenie

21 133

21 133

0

po zmianach

53 749 821

45 570 423

8 179 398

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »