| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 250/12 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2012 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 42.266,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.047.302,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 17.043.592,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.003.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.667.301,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.731.556,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.935.745,00 zł.

§ 3.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 września 2012 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia

Rodzaj: WŁASNE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.140.667,00

0,00

1.140.667,00

40002

Dostarczanie wody

1.140.667,00

0,00

1.140.667,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

184.340,00

30.000,00

214.340,00

4270

Zakup usług remontowych

80.750,00

- 30.000,00

50.750,00

750

Administracja publiczna

2.168.202,00

0,00

2.168.202,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.862.500,00

0,00

1.862.500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

- 1.000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.400,00

2.000,00

72.400,00

4270

Zakup usług remontowych

5.000,00

- 1.000,00

4.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.577.702,00

0,00

1.577.702,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.486.158,00

0,00

1.486.158,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52.400,00

8.000,00

60.400,00

4270

Zakup usług remontowych

5.000,00

- 1.500,00

3.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

20.840,00

- 6.500,00

14.340,00

801

Oświata i wychowanie

7.068.697,00

0,00

7.068.697,00

80101

Szkoły podstawowe

4.072.332,00

- 950,00

4.071.382,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

284.159,00

- 1.734,00

282.425,00

4430

Różne opłaty i składki

9.150,00

784,00

9.934,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

275.006,00

950,00

275.956,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.250,00

950,00

12.200,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6.000,00

0,00

6.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000,00

- 200,00

1.800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4.000,00

200,00

4.200,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

485.539,00

0,00

485.539,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

350.539,00

0,00

350.539,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

130.919,00

- 332,00

130.587,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.500,00

332,00

4.832,00

Razem:

16.756.364,00

0,00

16.756.364,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 września 2012 r.

Objaśnienia

Po dokonanej weryfikacji stopnia zaangażowania wydatków i analizie potrzeb w następnym okresie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w związku z przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 42.266,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »