Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach

z dnia 16 października 2012r.

o wynikach przedterminowych wyborów do Rady Gminy Nowinka, przeprowadzonych w dniu 14 października 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 882 i Nr 149, poz. 889) Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedterminowych do Rady Gminy Nowinka przeprowadzonych w dniu 14 października 2012 r.

Część I.
Dane ogólne

1.

Wybory zarządzono w 12 okręgach wyborczych.

2.

Wybierano 15 radnych spośród 30 kandydatów zgłoszonych na 25 listach kandydatów przez 4 komitety wyborcze.

3.

Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 7, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgu.

4.

Głosowanie przeprowadzono w 3 obwodach głosowania.

5.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

2 249.

6.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

1 279.

7.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

1 279,
56,87%.

8.

Wybrano 15 radnych.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 1

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

2.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

266.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

132.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

132,
49,62%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 1,52% ogólnej liczby głosów.

2,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 98,48% ogólnej liczby głosów.

130,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

112

a) KŁACZKOWSKA Elżbieta

58

b) JASIŃSKI Krzysztof

54

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

133

a) ŁAZARSKI Marek

73

b) AUGUSTYNOWICZ Jolanta Helena

60

10.

Radnymi zostali wybrani:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) ŁAZARSKI Marek,

b) AUGUSTYNOWICZ Jolanta Helena;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 2.
Okręg wyborczy nr 2

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

137.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

67.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

67,
48,91%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 1,49% ogólnej liczby głosów.

1,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 98,51% ogólnej liczby głosów.

66,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

18

a) OKRĄGŁA Magdalena

18

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

48

a) BUJKOWSKI Jan

48

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) BUJKOWSKI Jan;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 3.
Okręg wyborczy nr 3

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

202.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

131.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

131,
64,85%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 1,53% ogólnej liczby głosów.

2,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 98,47% ogólnej liczby głosów.

129,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

68

a) KŁOCZKO Jerzy

68

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

61

a) MIKOŁAJCZYK Stanisław

61

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ:

a) KŁOCZKO Jerzy;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 4.
Okręg wyborczy nr 4

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

2.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

366.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

225.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

225,
61,48%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 2,22% ogólnej liczby głosów.

5,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 97,78% ogólnej liczby głosów.

220,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

60

a) OBRZUD Zbigniew Józef

28

b) MALISZEWSKA Grażyna

32

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

350

a) JEDLIŃSKI Waldemar

174

b) ROWIŃSKI Krzysztof

176

3) lista nr 3

KWW PRAWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ

5

a) SABASIŃSKA Jolanta

5

10.

Radnymi zostali wybrani:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) ROWIŃSKI Krzysztof,

b) JEDLIŃSKI Waldemar;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 5.
Okręg wyborczy nr 5

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

192.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

76.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

76,
39,58%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.

0,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

76,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

11

a) LEWKOWICZ Barbara Jolanta

11

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

65

a) PRAWDZIK Grzegorz

65

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) PRAWDZIK Grzegorz;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 6.
Okręg wyborczy nr 6

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

151.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

91.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

91,
60,26%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.

0,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

91,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

35

a) GOWOROWSKI Stanisław

35

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

56

a) KORZUN Bogusław

56

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) KORZUN Bogusław;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 7.
Okręg wyborczy nr 7

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowania nie przeprowadzono.

4.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ:

a) PIETREWICZ Grzegorz;

5.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 8.
Okręg wyborczy nr 8

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

186.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

112.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

112,
60,22%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,89% ogólnej liczby głosów.

1,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 99,11% ogólnej liczby głosów.

111,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

67

a) CHRULSKI Marcin

67

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

44

a) SZULC-BUSIŃSKA Bożena Eugenia

44

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ:

a) CHRULSKI Marcin;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 9.
Okręg wyborczy nr 9

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

147.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

104.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

104,
70,75%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,96% ogólnej liczby głosów.

1,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 99,04% ogólnej liczby głosów.

103,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

56

a) STATKIEWICZ Krystyna Anna

56

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

47

a) TUROWSKI Waldemar Jan

47

10.

Radną została wybrana:

1) z listy nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ:

a) STATKIEWICZ Krystyna Anna;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 10.
Okręg wyborczy nr 10

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

2.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

298.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

157.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

157,
52,68%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.

0,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.

157,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

33

a) SZYPULEWSKA Jadwiga

33

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

240

a) PASZKIEWICZ Wojciech

132

b) ZAWADZKI Robert

108

10.

Radnymi zostali wybrani:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) PASZKIEWICZ Wojciech,

b) ZAWADZKI Robert;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 11.
Okręg wyborczy nr 11

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

125.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

77.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

77,
61,60%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 3,90% ogólnej liczby głosów.

3,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 96,10% ogólnej liczby głosów.

74,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

30

a) KOSSAKOWSKI Piotr Zdzisław

30

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

44

a) ZAKRZEWSKI Zenon Szczepan

44

10.

Radnym został wybrany:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) ZAKRZEWSKI Zenon Szczepan;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 12.
Okręg wyborczy nr 12

1.

Liczba wybieranych radnych wyniosła

1.

2.

Wybory odbyły się.

3.

Głosowanie przeprowadzono.

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

179.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

107.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła
czyli frekwencja wyborcza wyniosła

107,
59,78%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła
co stanowi 1,87% ogólnej liczby głosów.

2,

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła
co stanowi 98,13% ogólnej liczby głosów.

105,

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) lista nr 1

KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ

30

a) CHMIELEWSKI Mieczysław

30

2) lista nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA

60

a) TOPOLSKA Iwona

60

3) lista nr 4

KWW BARSZCZOWA GÓRA - JURYZDYKA

15

a) ZIELIŃSKI Jarosław

15

10.

Radną została wybrana:

1) z listy nr 2

KWW JAWNA I PRZEJRZYSTA GMINA:

a) TOPOLSKA Iwona;

11.

W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach


Cezary Olszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe