reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/112/13 Rady Gminy Turośl

z dnia 10 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turośl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391; zm. z 2013 r., poz. 21) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turośl, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/98/13 Rady Gminy Turośl z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turośl ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego , poz. 1468) w rozdziale 3 Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przepis § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy workach o minimalnej pojemności 60 litrów w następujących ujednoliconych kolorach:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło (zmieszane),

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, folie,
metal (puszki i drobny złom),

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama