Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/540/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe