reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/204/13 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 ze zm. z 2013 roku, poz. 645 ) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 938 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 6 000 zł zgodnie z § 5 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 890 zł zgodnie z § 6 do niniejszej uchwały

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 24 890 zł zgodnie z § 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 18 323 164 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 275 172

- dochody majątkowe w wysokości 1 047 992

§ 3. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 19 515 779 zł, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 16 428 097

- wydatki majątkowe w wysokości 3 087 682

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 192 615 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1 192 615 zł.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6000

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

900

90002

0830
własne

6000

Zwiększenie planu dochodów o wpływy z usług w ramach gospodarki odpadami

Razem

6000

§ 6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 890 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4210
4300
Własne

7000
2000

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w ramach dostarczania wody

900

90001

3020
4210
4300
4410
4430
własne

2000
8900
7000
1000
1500

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

854

85401

4010
4110
własne

1400
90

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS w świetlicach szkolnych

Razem

30 890

§ 7. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 890 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Treść

400

40002

4260
Własne

2000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup energii w ramach dostarczania wody

700

70004

4210
4270
4300
własne

2000
5000
2500

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów, zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych w ramach jednostki obsługującej gospodarkę mieszkaniową

801

80104

4010
własne

4490

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia w przedszkolu

900

90001

4170
4280
4360
4440
4610
własne

1000
1000
1000
4000
1000

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód

900

90004

4210
własne

900

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach utrzymania zieleni miejskiej

Razem

24 890

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 23 810 zł, wydatki 23 810 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/204/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

316 300

1.

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

40 000

2.

Biblioteka Publiczna w Goniądzu

48 000

3.

Powiat Mońki

160 000

4.

Miasto Mońki

190 874

5.

SP ZOZ Mońki

10 000

6.

Samorząd Województwa Podlaskiego

23 884

Razem

384 758

364 300

Razem

40 000

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/204/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013.
Plan dochodów na 2013r.

Nazwa jednostki

§ 0690

§ 0750

§ 0830

§ 0920

§ 0960

Razem

SP Goniądz

120

8 500

1 400

200

5 650

15 870

SP Downary

0

0

0

10

3 190

3 200

SP Klewianka

0

0

0

20

420

440

Rozdz. 80101

120

8 500

1 400

230

9 260

19 510

Gimnazjum

100

0

0

0

1 800

1 900

Przedszkole

0

0

0

0

2 400

2 400

Razem

220

8 500

1 400

230

13 460

23 810

Plan wydatków na 2013r.

Nazwa jednostki

§ 4210

§ 4240

§ 4270

§ 4300

Razem

BO

BZ

SP Goniądz

14 700

0

0

1 170

15 870

0

0

SP Downary

300

0

0

2 900

3 200

0

0

SP Klewianka

420

0

0

20

440

0

0

Rozdz. 80101

15 420

0

0

4 090

19 510

0

0

Gimnazjum

1 800

0

0

100

1 900

0

0

Przedszkole

2 300

0

0

100

2 400

0

0

Razem

19 520

0

0

4 290

23 810

0

0

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama