reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska w Suchowoli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu targowiska w Suchowoli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 78).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr V/22/2015
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 26 lutego 2015 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W SUCHOWOLI

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska w Suchowoli i obowiązuje wszystkich korzystających z targowiska.

§ 2. Właścicielem targowiska jest Gmina Suchowola. Administratorem targowiska jest CENTROKOM sp. z o.o. w Suchowoli.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest we czwartki.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w inne dni tygodnia niż określony w ust. 1 na podstawie zarządzenia Burmistrza Suchowoli.

§ 4. 1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści " Targowisko w Suchowoli".

2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska
z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokości opłaty targowej, regulaminu targowiska oraz informacje dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 5. Uprawnienie do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:

1) napojów alkoholowych,

2) nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,

3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości artykułów rolno-spożywczych.

4. Zabrania się sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

§ 7. 1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca,
z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach dojazdowych i innych ciągach komunikacyjnych.

3. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami.

§ 8. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

3. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych.

§ 9. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są do:

1) Przestrzegania regulaminu targowiska,

2) Wniesienia opłaty targowej,

3) Stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez administratora targowiska,

4) Przestrzegania w szczególności przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

5) Utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości,

6) Posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie legalności prowadzonej działalności.

§ 10. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§ 11. Spory pomiędzy administratorem targowiska a podmiotami korzystającymi z targowiska rozstrzyga Burmistrz Suchowoli.

§ 12. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama