reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Sokoły

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 18.055.693,73 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.113.927,89 zł,

- majątkowe w wysokości 1.941.765,84 zł,

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 18.625.364,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.466.872,19 zł,

- majątkowe w wysokości 4.158.491,86 zł. Deficyt budżetu w wysokości 569.670,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 569.670,32 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2014 r. Stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy), do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2014 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2014 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr V/37/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększone zostały dotacje na:

- realizację własnych zadań bieżących przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 18.000 zł.

- Wojewoda Podlaski dokonał również zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej w dz. 852 - Pomoc społeczna.

Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również zmian w budżecie na rok 2015 po przeanalizowaniu wpływu dochodów oraz po przeprowadzeniu przetargów. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Sokołach". Pierwszy i drugi unieważniono ze względu na to, że oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia W związku z tym Rada postanowiła nie realizować tego zadania w 2015 roku. Podczas przeglądu wiosennego boiska szkolnego okazało się, że jest ono w stanie, który nie pozwala na właściwe prowadzenie zajęć. W związku z tym wprowadza się zadanie pod nazwą "Modernizacja boiska sportowego w Sokołach na okres roku 2015/2016, z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto wprowadzono dodatkowo zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem zadań inwestycyjnych.

Urealniono też wpływy w podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z wpływami za pięć miesięcy i zmianami, które zostały przeprowadzone w rejestrach wymiarowych.

Na koniec 2014 roku pozostała kwota w wysokości 1.313.339,49 zł wolnych środków. Została ona zaangażowana częściowo w kwocie 1.015.670,32 zł. na pokrycie planowanego deficytu 569.670,32 zł oraz spłaty rat kredytów w wysokości 446.000 zł. na 2015 rok. (załącznik przychodów i rozchodów w załączeniu do uchwały)

Deficyt dotyczył środków na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie, które zostały uszczuplone na skutek zmniejszenia ostatecznej kwoty część oświatowej subwencji ogólnej.

W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości 18.055.693,73 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.113.927,89 zł,

- majątkowe w wysokości 1.941.765,84 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 18.625.364,05 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.466.872,19 zł,

- majątkowe w wysokości 4.158.491,86 zł,

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama