Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/187/16 Rady Gminy Gródek

z dnia 17 października 2016r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gródek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe