Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 140/XXIV/2017 Rady Gminy Piątnica

z dnia 15 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe