Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/38/17 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe