Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/108/17 Rady Gminy Sidra

z dnia 9 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sidra w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe