Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe