Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/136 /17 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe