Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.161.2017 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szudziałowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe