Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe