Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/176/2018 Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe