Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 30 stycznia 2018 r.

do porozumienia zawartego w dniu 08.11.2016r. w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe