Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Sztabin

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Lipsk realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Sztabin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe