Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/501/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urzadzeń infrastruktury technicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe