Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/233/18 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe