Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe