Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/80/19 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe