Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe