Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/129/19 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe