Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 255/XXIV/20 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe