Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr 1/20 Burmistrza Szepietowa

z dnia 31 grudnia 2020 r.

zawarte pomiędzy Gminą Szepietowo a Gminą Klukowo w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi uczestników z terenu Gminy Klukowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe