Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.1.10.2021 Burmistrza Supraśla

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe