Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/157/21 Rady Gminy Raczki

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe