| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/984/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 i 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,

uchwala, co następuje:

§ 1. § 1

1. Tworzy się program pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów
z terenu Województwa Podkarpackiego do realizacji w roku szkolnym 2014/2015.

2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach określa Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykszta ł cenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ś ci us ł ug edukacyjnych ś wiadczonych w systemie o ś wiaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Wojciech Buczak


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/984/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »