| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/408/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/121/96 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 kwietnia 1996 r. sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miejska w Strzyżowie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 14 do Uchwały Nr XX/121/96 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli zmienionej uchwałami Nr IV/11/98 z dnia 16 grudnia 1998 r., Nr V/23/03 z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr XIV/126/07 z dnia 27 grudnia 2007 r., Nr XXV/232/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz Nr XX/201/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. stanowiącym Statut Sołectwa Żarnowa wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: …”3. Zebranie Wiejskie może powołać spośród mieszkańców sołectwa Młodzieżową Radę Sołecką, mającą charakter opiniodawczo-doradczy…”,

2. w § 6 dodaje się ust. 4 i 5 o brzmieniu: …”4. Członkowie Młodzieżowej Rady Sołeckiej są wybierani i odwoływani przez Zebranie Wiejskie. 5. Zebranie Wiejskie określa liczbę członków Młodzieżowej Rady Sołeckiej, czasokres trwania jej kadencji oraz regulamin wyborów…”,

3. w § 13 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu: …”3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Młodzieżowej Rady Sołeckiej. … 4. O terminie i miejscu posiedzeń Rady Sołeckiej zawiadamia się przewodniczącego Młodzieżowej Rady Sołeckiej…”,

4. w § 16 skreśla się wyrazy „posiadający czynne prawo wyborcze”,

5. dotychczasową treść § 20 oznacza się jako ust. 1,

6. w § 20 dodaje się ust. 2 o brzmieniu: „2. Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze…”.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzyżowa.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzyżowie


Krzysztof Szlachta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »