Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/276/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "RYMANÓW" - ETAP I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe