| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012 uchwalonym uchwałą Nr XIII/150/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 393.405 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233.890 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 159.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 1) do uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 393.405 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 666.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 272.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 2) do uchwały.

§ 2. Budżet miasta, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi:

1) dochody budżetu - 93.447.101 zł, w tym:

- dochody bieżące - 79.592.072 zł,

- dochody majątkowe - 13.855.029 zł,

2) wydatki budżetu - 97.123.914 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 72.551.076 zł,

- wydatki majątkowe - 24.572.838 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 3) do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 4) do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stefan Skonieczny

1) Tabel i załączników nie publikuje się.

2) Tabel i załączników nie publikuje się.

3) Tabel i załączników nie publikuje się.

4) Tabel i załączników nie publikuje się.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »