| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/211/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012 uchwalonym uchwałą Nr XIII/150/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2012:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 393.405 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233.890 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 159.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 1) do uchwały,

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 393.405 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 666.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 272.595 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 2) do uchwały.

§ 2. Budżet miasta, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi:

1) dochody budżetu - 93.447.101 zł, w tym:

- dochody bieżące - 79.592.072 zł,

- dochody majątkowe - 13.855.029 zł,

2) wydatki budżetu - 97.123.914 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 72.551.076 zł,

- wydatki majątkowe - 24.572.838 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 3) do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 4) do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stefan Skonieczny

1) Tabel i załączników nie publikuje się.

2) Tabel i załączników nie publikuje się.

3) Tabel i załączników nie publikuje się.

4) Tabel i załączników nie publikuje się.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »