| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/192/ 2013 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 1 lutego 2013r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm[1]) / i art. 10 ust. 1 i 2, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych / t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.zm[2]) / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2013 r. / M.P. z 2012 r., poz. 587/ i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. /M.P. z 2012 r., poz. 743 / R a d a G m i n y uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXV/160/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych wprowadza się zmianę § 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych następujące pojazdy:

1) pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej,

2) pojazdy służące wyłącznie do dowożenia dzieci do szkół.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/178/2012 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier


[1]) zm. Dz.U. z 2002 Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; Dz.U z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; Dz.U z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 Nr 21, poz.113. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777., Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz. 567.

[2]) zm.Dz.U.z 2010 Nr 96,poz.620, Nr 75, poz.950 ,Nr 55 poz.755, Nr 226,poz.1475, Nr 225,poz.1461, Nr 96,poz.620, z 2011 Nr 102,poz.584, Nr 112,poz.654, Nr 171,poz.1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »