| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/275/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/199/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 6j ust. 5 i art. 6 k Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, ze zm.) Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w § 2 uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr XXII/199/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 7,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 3,50 zł od 1 m3 zużytej wody jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

§ 2. Pozostałe zapisy w uchwale Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr XXII/199/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »