| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/306/2014 Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm[1])) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.[2]))

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje

§ 1. W § 1 i 2 uchwały Nr XXXIII/277/2013 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kartuskiego na 2014 rok ( z późn. zm.[3])):

1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 447 215 do kwoty 102 266 087 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 108 810 zł do kwoty 96 451 990 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 338 405 zł do kwoty 5 814 097

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 447 215 do kwoty 101 213 720 w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539 215 zł do kwoty 90 373 897 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 92 000 zł do kwoty 10 839 823 zł zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/306/2014
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 447 215 do kwoty 102 226 087 zł

Dział

Rozdział

§

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

600

60014

6300

1 654 667

80 000

1 734 667

750

75095

6207

991 025

258 405

1 249 430

801

80130

0920

0

10 000

10 000

2701

1 260 129

7 737

98 307

1 350 699

80195

2710

3 360

240

3 600

853

85395

0920

0

8 000

8 000

razem

7 737

454 952

Zwiększa się wydatki o kwotę 447 215 do kwoty 101 213 720

Dział

Rozdział

§

plan

zmniejsza się

zwiększa się

plan po zmianach

020

02002

4300

229 926

24 000

253 926

600

60014

6050

2 601 047

680 000

3 281 047

750

75020

4210

1 127 668

50

1 127 718

4430

133 000

52 000

81 000

75095

6050

182 173

119 804

301 977

6057

861 026

173 318

1 034 344

6059

400 342

128 878

529 220

754

75404

6170

0

36 000

36 000

75410

6170

0

20 000

20 000

757

75702

8110

2 100 000

100 000

2 000 000

801

80102

6050

1 638 465

1 250 000

388 465

80130

4301

1 149 057

7 737

4 712

1 146 032

80146

4700

64 986

50

64 936

80195

4300

3 360

240

3 600

852

85201

3110

140 000

10 000

150 000

85202

4010

1 533 292

100 000

1 633 292

85204

3110

1 970 000

250 000

2 220 000

85218

4010

522 162

100 000

622 162

921

92120

2720

0

210 000

210 000

razem

1 409 787

1 857 002


Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 447 215 zł

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody o kwotę 80 000 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo

w tym:

- 30 000 z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w miejscowości Pępowo,

- 30 000 z przeznaczeniem na projekt przebudowy drogi powiatowej w Baninie -

sygnalizacja świetlna,

- 20 000 z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w miejscowości Niestępowo.

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 258 405 z tytułu realizacji projektu "Inkubator Przedsiębiorczości ( Starostwo Powiatowe )

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 10 000 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe "Inkubator Przedsiębiorczości ( Starostwo Powiatowe )

- zwiększa się dochody o kwotę 90 570 z tytułu rozliczenia projektów "Comenius" zrealizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach z przeznaczeniem na wydatki majątkowe "Inkubator Przedsiębiorczości ( Starostwo Powiatowe )

- zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 240 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somonino na realizację projektu "Zdolni z Pomorza".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 8 000 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe "Inkubator Przedsiębiorczości ( Starostwo Powiatowe )

Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków:

Dział

Rozdział

§

zmniejsza się

zwiększa się

020

02002

4300

24 000

600

60014

6050

600 000

750

75020

4210

50

4430

52 000

75095

6050

55 025

754

75404

6170

36 000

75410

6170

20 000

757

75702

8110

100 000

801

80102

6050

1 250 000

80130

4301

7 737

4 712

80146

4700

50

852

85201

3110

10 000

85202

4010

100 000

85204

3110

250 000

85218

4010

100 000

921

92120

2720

210 000

razem

1 409 787

1 409 787

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Zofia Walkowiak

ZW/KK 17.04.2014r


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646., z 2014r. poz. 379.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane Uchwałą Zarządu Nr 183/463/2013 z dnia 30.12.2013r., Nr 184/464/2014r. z dnia 8.01.2014r., Nr 186/470/2014 z dnia 21.01.2014r., Nr 187/471/2014 z dnia 29.01.3014r. i Nr 188/473/2014 z dnia 31.01.2014r. Nr XXXV/291/2014 z dnia 13.02.2014r., Nr 191/477/2014 z dnia 13.02.2014r., Nr 194/481/2014 z dnia 26.02.2014r., Nr 196/489/2014 z dnia 12.03.2014r., Nr XXXVI/300/2014 z dnia 20.03.2014r., Nr 199/493/2014 z dnia 20.03.2014r., Nr 200/497/2014r. z dnia 26.03.2014r., Nr 202/501/2014 z dnia 9.04.2014r. i Nr 203/502/2014 z dnia 15.04.2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »