| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/101/2015 Rady Gminy Słupsk

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami z 2013 r., poz. 1593; z 2015 r., poz. 87, poz. 122) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik do uchwały nr IV/32/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 lutego 2015 r. stanowiący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Słupsk


Mirosław Klemiato


Załącznik do Uchwały Nr VIII/101/2015
Rady Gminy Słupsk
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, konieczna jest zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »