| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/124/11 Rady Miejskiej w Słomnikach

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Słomnikach uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt i decyzję powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342),

b) posiadać atestowane urządzenia i środki, nie powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, przeznaczone do chwytania zwierząt bezdomnych,

3) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej,

4) posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę,

5) dysponować tytułem prawnym do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska,

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie ze schroniskiem na odbiór wyłapanych zwierząt z terenu gminy Słomniki, warunek ten nie dotyczy wnioskodawcy, który jednocześnie występuje o zezwolenie na prowadzenie schroniska lub prowadzi schronisko,

7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 r. Nr 158. poz.1657),

2) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości wyposażonej w obiekty i środki techniczne odpowiednie do prowadznia wnioskowanej działalności,

4) posiadać nr identyfikacyjny nadany decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie potrzeby pomocy lekarsko - weterynaryjnej,

6) dysponować odpowiednio przygotowanym personelem,

7) w przypadku braku wyposażenia schroniska w piec do spalania zwłok zwierzęcych posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność z w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słomniki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach


Piotr Wasik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »