| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Jabłoń

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz. 743) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 750 zł,

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 975 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki pojazdu określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony do 8 t włącznie - 1465 zł,

2) powyżej 8 t i poniżej 12 t - 1705 zł.

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1) od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 570 zł,

2) powyżej 10 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 635 zł.

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 890 zł,

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1725 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłoń.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłoń


Krzysztof Jaszczuk


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/130/12
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

990,00

1030,00

13

14

1030,00

1095,00

14

15

1095,00

1200,00

15

1135,00

1480,00

trzy osie

12

17

1030,00

1095,00

17

19

1095,00

1200,00

19

21

1135,00

1320,00

21

23

1185,00

1810,00

23

25

1220,00

1895,00

25

1290,00

1925,00

cztery osie i więcej

12

25

1185,00

1355,00

25

27

1375,00

1530,00

27

29

1560,00

2000,00

29

31

1980,00

2760,00

31

2000,00

2895,00


Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/130/12
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1510,00

1955,00

18

25

1540,00

1980,00

25

31

1595,00

2000,00

31

36

1625,00

2185,00

36

1685,00

2250,00

trzy osie

12

36

1530,00

2100,00

36

40

1530,00

2100,00

40

2050

2895


Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/130/12
Rady Gminy Jabłoń
z dnia 8 listopada 2012 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż


oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

700,00

750,00

18

25

800,00

875,00

25

925,00

990,00

dwie osie

12

28

875,00

925,00

28

33

990,00

1115,00

33

36

1115,00

1570,00

36

38

1115,00

1570,00

38

1405,00

2090,00

trzy osie

12

38

1050,00

1230,00

36

38

1050,00

1230,00

38

1230,00

1560,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »